• Innovasjonsrammen 2017 skal stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter.

  • Hvordan? Gjennom tidligfinansiering bidra til at flere samarbeidsprosjekter kommer i posisjon til å få finansiering gjennom Forskningsrådets og Innovasjon Norges ordinære ordninger eller fra private investorer.

  • Klyngen prioriterer selv prosjektene. En forenklet saksbehandling basert på en sjekkliste i Innovasjon Norge bidrar til at samarbeidsprosjektene kan komme raskt igang.

  • Samarbeidsprosjekter der minst en av bedriftene inngår i en klynge som har fått tildelt Innovasjonsrammen 2017, kan søke om midler frem til 1. november 2017.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates